Prijímač modul DCF 77 (C-Control BN641138) 2,5-15 V/DC, 3mA

Prijímač modul DCF 77 (C-Control BN641138) 2,5-15 V/DC, 3mA

Reference: 641138

Prijímač modul DCF 77 (C-Control BN641138)  2,5-15 V/DC, 3mA

Quantity

 • Secure shopping Secure shopping
 • Quick delivery Quick delivery
 • Help with buying Help with buying

Prijímač modul DCF 77 (C-Control BN641138)  2,5-15 V/DC, 3mA

Popis

DCF77 je rádiová stanica vysielajúca dlhovlnový tzv. frankfurtský časový signál, podľa ktorého sa synchronizujú niektoré rádiové hodiny, hodinky, budíky, vysielače a iné zariadenia, ktoré potrebujú presný kmitočet či čas. Časový údaj vychádza z meraní céziových atómových hodín z Fyzikálno-technického inštitútu v Braunschweigu.

Features

Stredná hodnota nosnej frekvencie 77,5 kHz sa neodchyľuje od menovitej hodnoty viac ako o 10-12 týždenne. Relatívna nepresnosť za viac ako 100 dní je iba 2 * 10-13. Vykonávať meranie presnosti za kratšiu dobu nemá význam, lebo vysielač vysiela za týždeň len 77500 * 3600 * 24 * 7 = 4,6872 * 1010 sínusových kmitov. Aby bolo kontrolné meranie prevádzané s presnosťou 10-12, musí rozoznať 1/20 periódy za týždeň. Dlhodobá presnosť 2 * 10-13 zodpovedá pri 77,5 kHz jednému kmitu za dva roky. Tieto merania sú však vykonávané buď priamo na výstupe budenia vysielača alebo v jeho vysielacej blízkosti, čo do určitej miery skresľuje absolútne hodnotenie presnosti kmitočtu, pretože signál v pásme dlhých vĺn sa šíri prostredím s premenlivými vlastnosťami a tak vo väčších vzdialenostiach od vysielača môžu byť namerané údaje mierne odlišné. Napríklad ak by sme chceli hodnotiť absolútnu presnosť nejakej sekundárnej časovej základne riadenej časovými značkami DCF, museli by sme si uvedomiť, že strmosť hrán značiek v dlhých vlnách nie je ideálna a tak možno dosiahnuť presnosť iba v ráde mikrosekúnd.

Pri využívaní kmitočtu nosnej DCF na synchronizáciu napr. oscilátora si je opäť nutné uvedomiť, že so zväčšujúcou sa vzdialenosťou od vysielača bude väčšia závislosť na zmene fázy spôsobená podmienkami šírenia dlhých vĺn a teda opäť sa nemôžeme spoliehať na vyššie uvedené hodnoty presnosti, ktoré neuvažujú vplyvy prostredia. Nie sú to však radikálne odchýlky.


Prenášajú sa tieto informácie:

 • Čas platný pre nasledujúcu minútu
 • Dátum platný pre nasledujúcu minútu
 • Číslo dňa v týždni
 • Hlásenia zmeny časovej zóny 1 hodinu vopred (informácie o prechode zo štandardného na letný čas alebo opačne)
 • Časová zóna (rozdiel v hodinách oproti UTC)
 • Hlásenie priestupnej sekundy 1 hodinu vopred
 • Prevádzka na normálnu a rezervnú anténu
 • Zabezpečenie prenosu – niekoľko paritných bitov
641138

16 other products in the same category: